Oproep aan ouders met meervoudig gehandicapte kinderen om aan onderzoek mee te doen

Beste ouder,
Aan de KU Leuven en RU Groningen loopt momenteel een onderzoek waarin de gezinsactiviteiten bij kinderen met een meervoudige beperking in kaart gebracht worden en vergeleken worden met gezinsactiviteiten bij kinderen met een enkelvoudige motorische of een enkelvoudige verstandelijke beperking. Met deze informatie willen we graag meer inzicht krijgen in het belang van bepaalde gezinsactiviteiten voor de ontwikkeling van uw kind. We willen dit vervolgens graag vertalen naar adviezen over welke activiteiten de ontwikkeling van een kind met een ontwikkelingsachterstand kunnen stimuleren.  

Graag zouden zij uw medewerking vragen om een online vragenlijst in te vullen.

U wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen met het oog op jullie zoon/dochter, die:

-          tussen 6 en 59 maanden oud is

-          een grote verstandelijke ontwikkelingsvertraging en/of een grote motorischeontwikkelingsvertraging heeft

De vragenlijst kan volledig online worden ingevuld via deze link: http://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3EFg2X9hn6LLC8l

Het invullen van de lijst neemt ongeveer 1 uurtje in beslag; waarbij het zeker mogelijk is om tussentijds op te slaan en later verder te werken. Indien jullie een voorkeur hebben om de vragenlijst op papier in te vullen, zijn de onderzoekers zeker bereid dit aan jullie te bezorgen en de verzendingskosten te vergoeden.

Uiteraard wordt uw privacy gewaarborgd en worden alle gegevens anoniem én enkel in kader van dit onderzoek verwerkt.

Bij verdere vragen mag u altijd contact opnemen met de onderzoekers op het mailadresoga@kuleuven.be of het telefoonnummer +32 (0)16 37 68 92 (Ines Van keer, België).

Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groeten,

Drs. Ines Van keer en Drs. Gertruud Schalen; Prof. Dr. Bea Maes en Prof. Dr. Annette Van der Putten

KU Leuven: OE Gezins- en orthopedagogiek Leopold Vanderkelenstraat 32-  bus 3765 B-3000 Leuven RU Groningen: Afdeling Orthopedagogiek Grote Rozenstraat 38 (kamer 0162) NL-9712 TJ Groningen