Landelijke dagen

Landelijke Dagen van de Nederlandse Vereniging voor mensen met een Wijnvlek of het Sturge-Weber Syndroom

Jaarlijks organiseert de Vereniging een landelijke dag. Met ingang van 2013 wordt de landelijke dag in het voorjaar gehouden in verband met de goedkeuring van de jaarrekening.

Het doel van deze dag is :

  • lotgenotencontact (ervaringen uitwisselen met andere SW-patiënten, familieleden en partners);
  • informatievoorziening (informatie en vragen stellen aan specialisten hulpverleners over aspecten van het Sturge-Weber-syndroom);
  • Bestuursberichten en goedkeuring van de jaarrekening door de leden

In deze rubriek vindt u de aankondigingen en verslagen van onze landelijke dagen van dit jaar en de afgelopen jaren.

Voor onze leden zijn hier verslagen met foto's van al deze landelijke dagen beschikbaar.

Nederlandse Vereniging voor mensen met een Wijnvlek of Sturge-Weber syndroom